Regeling voor geiten en schapen

Als je geiten of schapen houdt moet je ze identificeren en registreren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Meld je aan als houder bij het DR-Loket.

Registreren

Als je geiten en/of schapen houdt ben je verplicht ze te identificeren en registreren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij een besmettelijke dierziekte of gevaar voor de volksgezondheid zijn de dieren en de herkomst snel te traceren. Ook alle gebeurtenissen zoals een geboorte, sterfte of verplaatsing moet je melden. De geregistreerde gegevens worden ook gebruikt voor de controle van subsidieaanvragen en het naleven van de mestwetgeving.

Ook voor Hobbydierhouders

Voor het houden van schapen en/of geiten gelden een aantal verplichtingen. Deze vallen onder de Regeling Identificatie & Registratie van dieren. De regeling zorgt er onder andere voor dat de overheid snel kan handelen op het moment dat er een besmettelijke dierziekte uitbreekt. De voorschriften gelden voor beroepsmatige houders en hobbydierhouders. De belangrijkste voorschriften voor hobbydierhouders zijn:

  • Als je een of meerdere schapen en/of geiten hebt, moet je je via het DR-Loket van Dienst Regelingen registreren als houder. Je ontvangt elk jaar alle relevante informatie over de Regeling I&R. Ook als je de dieren laat vaccineren, moet je als houder geregistreerd zijn.
  • Alle geboorten, het af- en aanvoeren, het overlijden enzovoorts moet je melden bij de Dienst Regelingen.
  • Je schapen en/of geiten dragen de voorgeschreven merken ter identificatie.
  • Dieren die na 1 januari 2010 geboren zijn moeten gemerkt zijn met een visueel en elektronisch merk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Regelingen en kies vervolgens 'Registratie' onder het kopje 'Onderwerpen'. Of bel met het DR-Loket, telefoon 0800 – 22 333 22 voor:

  • Meer informatie over de regeling identificatie en registratie van dieren.
  • Om je aan te melden als houder.
  • Voor het bestellen van oormerken.

In de winkel vind je al onze producten en geven we je graag persoonlijk advies.