Gazon bemesten en bekalken

Verzorg je gazon met mest en kalk. Afhankelijk van de grond en het doel bemest je met natuurlijke of kunstmatige mest. Breng met kalk de zuurgraad van de grond op peil.

Gazonstappenplan

Met ons gazonstappenplan verbeter je de conditie en bodemstructuur, waardoor mos en onkruid geen kans krijgen.

Verticuteren

Vorst uit de grond? Haal dan je verticuteerhark of -machine uit de schuur. Met een jaarlijkse verticuteerbehandeling maak je de bodem luchtiger waardoor de grond toegankelijker wordt voor zuurstof, voedingsstoffen en water … en gras ook nog eens beter wortelt.

(Bij)zaaien

Kale plekken in het gazon? Een bekend probleem. Kale plekken in het gazon kunnen worden voorkomen door het hele gazon in te zaaien met graszaad. Maak de ondergrond goed los, graszaad inzaaien en de aarde aandrukken.

Kalk strooien

Daar bloeit elke tuin van op! Haal je tuin uit de winterslaap met kalk. Kalk verbetert en verrijkt de bodem en draagt bij aan een mosvrij gazon. Februari – maart is de beste periode om te strooien.

Bemesten

Voor een perfect gazon! Mest voedt en verbetert het bodemleven. Regelmatige bemesting geeft de tuin nieuwe kracht en zorgt voor een gezonde groei van de totale tuin.

Maaien

Regelmatig en met beleid grasmaaien is zeer belangrijk. Laat het maaisel liggen. Deze bevat belangrijke voedingstoffen en versterkt de structuur van de bodem.
 

Gezonde grond

Een mooi gazon vraagt om meer dan wekelijks maaien. Regelmatig bemesten en kalk strooien bijvoorbeeld. Vooral in het voorjaar en de zomer trekt het gras veel voedingsstoffen uit de bodem en dat moet worden aangevuld. Welke meststof je nodig hebt, is afhankelijk van het doel van de bemesting en de grondsamenstelling in je tuin. 

Grondsoort

Zandgrond heeft andere bemesting nodig dan klei- of leemgrond. Kom voor persoonlijk advies naar de winkel. De samenstelling van de mest moet zijn afgestemd op de groeifase van het gras. Volg altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Zandgrond heeft andere bemesting nodig dan klei- of leemgrond. Kom voor persoonlijk advies naar de winkel. De samenstelling van de mest moet zijn afgestemd op de groeifase van het gras. Volg altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Bemesten

Minerale bemesting

Minerale bemesting doe je met kunstmest. Volg de volgende drie stappen:

  1. Verticuteren: verwijdert vilt en mos en belucht de grond. Water en voeding dringen weer makkelijk door in de bodem.
  2. Testen: met een grondtest meet je de zuurgraad van de grond. Breng de zuurgraad op peil door kalk te strooien, zie de alinea over kalk hieronder.
  3. Bemesten: de belangrijkste meststoffen zijn stikstof (N), fosfor (P) en kali (K). Deze zitten in al onze mestproducten, maar in wisselende samenstelling. Blijft je gazon na het bemesten geel? Dan heeft je gazon extra voedingsstoffen nodig. In de winkel geven we je graag persoonlijk advies.

Organische bemesting

Organisch bemesten doe je met natuurlijke meststoffen. Volg dezelfde drie stappen als bij minerale bemesting en daarna deze extra stappen:

  1. Zaai door met graszaad.
  2. Laat het grasmaaisel liggen.
  3. Strooi met plantaarde en compost.

Organische mest verrijkt de grond en bodemstructuur en heeft een langere werkingsduur dan kunstmest. De korrels geven regelmatig kleine beetjes mest af aan de grond, waardoor deze bemesting drie tot vier maanden effect heeft. Een organische meststof zal het gras niet beschadigen of ‘verbranden’ als het meteen na het maaien wordt aangebracht. Bemest twee keer per jaar voor een sterk en gezond gazon. 

Najaarsbemesting

Vergeet ook niet om in september te bemesten. Met goede najaarsbemesting voorkom je namelijk dat kwaliteit van een grasmat terugloopt en dat mos weer kans krijgt om zich te vestigen. 

Tijdig bijzaaien met graszaad én een goede najaarsbemesting geven een gazon met kale plekken het beste duwtje in de rug om zich vóór de winter weer helemaal op te vullen met gras. 

Kalk

Kalk neutraliseert de zuren in de grond. De zuurgraad wordt uitgedrukt in een pH-waarde. De zuurgraad van de grond is belangrijk voor een gezonde plantengroei, dus ook voor gras. Meet de pH-waarde met een thuistest of breng een grondmonster langs in onze winkel. Wij testen dit graag voor je op de grondtestdagen of in overleg op een andere dag.

Door de grond minder zuur te maken met kalk wordt de grond luchtiger en meer doorlaatbaar. Zo wortelen planten dieper en sterker. Is de waterhuishouding beter en worden meststoffen beter opgenomen. De beste tijd om langwerkende kalkmeststoffen over je gazon te strooien is het einde van het jaar. Kalk spoelt niet makkelijk weg en de stoffen kunnen dan de hele winter inwerken. Mocht het nodig zijn, strooi dan ook in het voorjaar kalk op je gazon.

Kom voor persoonlijk advies en ons assortiment naar de winkel.