Regeling voor geiten en schapen

Als je geiten of schapen houdt, ben je verplicht om de dieren te identificeren en registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook moet je jezelf aanmelden als houder.

Registreren RVO

Door de identificatie- en registratieplicht zijn de dieren en de herkomst snel te traceren bij een besmettelijke dierziekte. Ook moet je elke gebeurtenis zoals een geboorte, sterfte of verplaatsing melden bij de RVO. De gegevens worden ook gebruikt voor de controle van subsidieaanvragen en het naleven van de mestwetgeving. De RVO is in de plaats gekomen van de Dienst Regelingen.

Ook voor hobbydierhouders

De verplichtingen voor het houden van schapen en geiten vallen onder de Regeling identificatie en registratie van dieren (I&R). Deze voorschriften gelden voor beroepsmatige houders, maar ook voor hobbydierhouders. De belangrijkste voorschriften voor hobbydierhouders zijn: 

  • Registreer je als houder via het I&R-systeem van de RVO.
  • Meld alle geboorten, het af- en aanvoeren, overlijden enz.
  • Zorg dat schapen en geiten de voorgeschreven identificatiemerken dragen.
  • Dieren die na 1 januari 2010 geboren zijn, moeten gemerkt zijn met een visueel én een elektronisch merk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO. Op MijnRVO.nl kies je voor ‘Registratie en melding doorgeven’ onder het kopje ‘Onderwerpen’. Vervolgens kies je voor ‘Schapen en geiten melden’. Of bel met de RVO op telefoonnummer 088 – 042 42 42 voor meer informatie. 

Wil je meer informatie? In onze winkels geven wij je graag persoonlijk advies.