Fundering van je kas

Een juiste fundering zorgt voor een sterke en stabiele basis van je kas. Voor een fundering is het cruciaal dat deze goed geplaatst is.

De bouwlocatie

Waar komt de kas te staan? Een kas kan op de volle grond en op een vloer (bestrating) geplaatst worden. Van groot belang is dat de ondergrond vlak (waterpas) en stabiel (ingetrild of verhard) is. Glas is zwaar waardoor een kas kan verzakken! 

Soorten funderingen

Naast de standaard aangeboden funderingen van Welkoop kan je er ook voor kiezen zelf een fundering te maken. Deze fundering kan gemaakt worden van betonbanden, houten balken of gestort beton met daarop een rij stenen. Let op: een eigen gemaakt fundering moet op de millimeter nauwkeurig zijn omdat de aluminium grondprofielen voorzien zijn van een lip. Let op: een tuinkas moet altijd op een fundering worden geplaatst.

De verankering

Hoe wordt de kas verankerd? Het frame van de kas wordt met haken verbonden aan de stalen fundering. Als je geen standaard fundering besteld moet het frame ook verbonden worden met de zelfgemaakte fundering. Tevens moet de kas in de hoeken voorzien worden van een verankering. Afhankelijk van de locatie kan dit door middel van een betonverankering of palen. In de montagehandleiding staat per kas hoe de kas te verankeren.

De drempelloze kas

Bij een drempelloze kas is de fundering onderbroken bij de deur waardoor de fundering op 6 maar meestal op meer punten verankerd moet worden in de grond. Voor grote kassen met drempelloze deur is een vlakke en haakse verharding (tegels, stenen, betonbanden, balken) een voorwaarde. Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden met een rij tegels. De fundering moet met zware schroeven 'om de meter' aan de fundering worden vastgemaakt. Een ondergrond met klinkers is ongeschikt. Bij een draaideur moet ook de grond voor de kas gelijk zijn aan de het niveau in de kas, als het niveau hoger is kan de deur niet naar buiten open draaien.

Beglazingsstips

Bij de keuze voor veiligheidsglas worden de ruiten vastgezet met beglazingsstrips. Als de kas volledig waterpas staat zullen deze een klik geven bij het aanbrengen (rand zit klem naast de ruit).

Op een terras

Indien een kas op een terras wordt geplaatst dan kunnen de grondpennen van de fundering niet de grond in en moeten worden afgezaagd. Met stevige bouten dient de fundering op 10 -20 plaatsen met de tegels verbonden te worden. Dit kan niet met klinkers. Een klinker geeft bij zijwaarde storm niet voldoende weerstand en kan de kas doen kantelen.